Les nostres professores

La formació continuada, el treball en equip, les noves metodologies didàctiques i la participació activa en els avenços educatius són determinants del nostre estil propi.

Comptem amb l’experiència i la dedicació de professores que afronten els nous reptes de l’educació amb il·lusió, tot adaptant-se a les noves necessitats per tal d’oferir una educació de qualitat.

Els mestres i les mestres són claus en el projecte pedagògic, tant a Infantil com a la resta d’etapes, perquè a més de la seva professionalitat i implicació són veritables models i transmissors de valors humans i cristians.

Un gran equip de professionals

La formació continuada del professorat, el treball en equip, la introducció de noves metodologies didàctiques i la participació activa en la investigació dels avenços educatius són determinants de l’estil propi del nostre col·legi.


Amb vocació docent

Comptem amb l’experiència i la dedicació d’un equip de professores que afronten els nous reptes de l’educació amb il·lusió, tot adaptant-se a les noves necessitats per tal d’oferir una educació de qualitat.

Innovació Educativa

Hem integrat a les nostres aules, des de les primeres edats, diversos projectes d’habilitats socials i emocionals, intel·ligències múltiples, creativitat,  aprenentatge cooperatiu… amb l’objectiu que els alumnes tinguin una participació més activa i adaptar-nos al seu ritme d’aprenentatge.