Exploració

El sistema educatiu i la societat esperen que, en acabar l’etapa d’educació infantil, els nens s’hagin iniciat en  la mecànica lectora i puguin reproduir oralment i per escrit textos senzills, alhora que els comprenen.

En l’àmbit de la matemàtiques s’espera que sàpiguen comptar fins a 100 i el concepte de quantitat fins a 10, i  que siguin capaços de resoldre problemes senzills que comportin sumar i/o restar.

El nostre objectiu al llarg del treball diari a l’aula serà convertir l’entorn en una nova oportunitat per cercar una metodologia activa on el nen sigui subjecte actiu del seu propi aprenentatge. A la vegada introduïm programes que li permetin adquirir els objectius curriculars i pedagògics concrets (la lectura, l’escriptura, la consciència fonològica, la numeració, la suma, les nocions geomètriques, l’expressió oral, etc.) però respectant els diferents ritmes d’aprenentatge, la  necessitat de moviment, les ganes de jugar, les seves necessitats emocionals, la seva capacitat de decidir i de relacionar-se amb el treball d’una manera personal; on s’acompanya el nen perquè aprengui entenent l’educació més enllà de transmissió de coneixements.

EXPLORACIÓ
Estimulació primerenca
Treball per espis i habilitats neurològiques
Aprenentatge significatius. Intel·ligènc. Múltiples
Panera dels tresors i Joc Heurístic
Armari Matemàtic
Moviment i Psicomotricitat
Grups reduits: Pensem i expresem

La Lletra Petra

Durant la reunió de coordinadores d’infantil i responsables de les proves de P5 de lectura es va presentar la nova prova...

Estimulació primerenca

Des dels inicis de l’escola, un tret que ens caracteritza és l’aplicació del programa d’estimulació primerenca basat en les aportacions de...