Creativitat

A l’entorn de l’empresa, de la medicina, de la investigació, de la enginyeria… de l’escola es parla de creativitat i es busquen perfils creatius capaços d’adaptar-se a les circumstàncies canviants dels nostres temps.

Es necessiten persones que sàpiguen trobar solucions diferents a les noves problemàtiques que apareixen.

Educar en creativitat va molt més enllà de fer exercicis o ensenyar tècniques concretes. La creativitat és un hàbit, per tant es pot aprendre. Entenem la creativitat com la capacitat de crear per un mateix i/o amb els altres. Consisteix a oferir als nostres alumnes un entorn propici perquè puguin abordar qualsevol circumstància de manera creativa i autònoma.

CREATIVITAT
Destreses de pensament
Atelier
Aprenentatge musical