Cooperació

Des dels nostres col·legis ens hem adaptat als canvis constants de la societat, però a més de fer-ho a nivell curricular també hem de ser capaços de canviar la forma d’impartir les classes per treure el millor de cada alumne.

Per això introduírem l’aprenentatge cooperatiu a les nostres aules, des d’Infantil fins al Batxillerat.

Amb aquesta metodologia es potencia l’aprenentatge de tot l’alumnat, no només d’aquells que tenen més dificultats, sinó també dels més autònoms i capacitats per aprendre. Ens permet un canvi d’organització, activitats i dinàmica de classe que afavoreix el procés d’ aprenentatge de cada un dels alumnes en tots els àmbits de la formació humana (educació integral).

COOPERACIÓ
Aprenentatge cooperatiu
Axenroos
Bon dia